Het uitzetten van de hoekpunten van funderingen, gebouwen, lift- of pompputen, muren, betonnen kolommen, damwanden enzovoort alsook het uitzetten van assen van stalen kolommen, balken, bevestigingsbeugels enz.

Het uitzetwerk kan ook bestaan uit enkele individuele punten op een groot braak liggend terrein of op het strand voor paalfunderingen of trekankers alsook het uitzetten van specifieke rasters voor vliesgevels enz.