Het juridisch vastleggen van de mandeligheid of het gemeenschappelijk maken van een muur op de perceelsgrens en het bepalen van de overnameprijs

Het opsplitsen van een perceel in twee of meerdere loten en dit juridisch vastleggen via prekadastratie (PreCad) zodat uw notaris beschikt over de nieuwe kadastrale nummers van deze loten voor de opmaak van een Notariële akte

Het gedetaileerd opmeten en weergeven van de bestaande toestand van uw perceel en de aangrenzende omgeving op een plan met aanduiding van alle punten van het perceel, de zgn. x-y-coördinaten en be­schrij­ving van de limieten zoals afsluitingen door dit gedetaileerd op te meten

Het juridisch vastleggen van uw perceelsgrenzen en deze materialiseren door het met grenspalen af te palen