Schatting en advies bij de verkoop/aankoop van een onroerende goed of pand

Grond verdelen in twee of meer kavels. De eigenaar kan zonder verkavelingvergunning de nieuwe percelen niet verkopen als bouwgrond.