Wat doet uw landmeter voor u?

Opmeten met Leica Reality Capture laserscanner RTC360

 

  • een klassiek perceel opmeten met of zonder bebouwing, beplanting en bomen om een plan bestaande toestand op te maken, een Proces-Verbaal van splitsing, een Proces-Verbaal van afpaling, een muurovername, enzovoort

  • architecturale gevelmetingen met hoge detaillering van gevelelementen, ornamenten, ramen-indelingen, raamprofielsecties, dakvlakken, enzovoort van bijvoorbeeld historische of architecturaal waardevolle gebouwen, ...

  • architectuurmetingen van gebouwen van de verschillende verdiepingen met hoge detaillering van de draagstructuren zoals muren, kolommen, balken, zichtbare roosteringen en dakgebinten, niveau’s van vloeren en plafonds, trappen, enz van bijvoorbeeld woningen, schoolgebouwen, industriële gebouwen, scholen, utiliteitsgebouwen, kunstwerken,

  • terrein-reliëfmetingen met de opmaak van een DTM (digitaal terrein model) met  daarop bestaande bebouwingen, verhardingen, waterpartijen, grasvelden, beplantingen, bomen, enzovoort van bijvoorbeeld parken, tuinen, … waarop landschaps- en tuinarchitecten hun ontwerpen kunnen creëren door deze puntenwolk te importeren in verschillende ontwerpprogramma’s zoals SketchUp
  • vlakheidsmetingen met een analyse volgens de vooropgestelde toleranties van vloeren, muren plafonds, enz
  • precisiemetingen van stalen structuren, utiliteitsbouw of woningen ter voorbereiding van verbouwingen, plaatsingen van vliesgevels of gevelbekledingen, het aanbrengen van luifels, plaatsen van nieuwe prefab-trapzalen enzovoort van bijvoorbeeld winkelcentra, watertorens, schoolgebouwen, utiliteitsgebouwen, kunstwerken, …
  • precisiemeting van speciale objecten om op die manier de afmetingen en assen te controleren ten opzichte van het digitaal model of het bepalen van het volume van bijvoorbeeld opslagtanks, stalen structuren, grote betonnen of stalen elementen van gebouwen en kunstwerken zoals bruggen, soli’s, …

 

  • het klassiek uitzetwerk van punten en coördinaten wordt nog altijd op de klassieke manier met een totaalstation uitgevoerd omdat een 3D-scanner enkel scant = meet, enkele een totaalstation is daarvoor nog altijd het meet geschikte toestel